CONTACT US | SITEMAP | Q&A
ǰ(PRODUCTS)


   
  [Centrifuge] ιɺи
  ۾ : IBC     ¥ : 09-03-11 23:30     ȸ : 8599    
 ιɺи
ͳڪ体ݻ󪹪Ѧ

 

ߧͣߧ𲡢収
ͳڪ体ݻ󪹪몳Ϋתϡߧͣ広寪˪
ߧ𲡢収ʪɪĪƪꡢߧȪ߾
Ѫ帪ު
処ڪ状条請ơΦުҪǪު
ݻϫƫ쫹Ǫ˫髤˫ʥƫիʥ㿪Ȫ
Ǫު
ー٪˪転数・릪ҪǪު
תϪêЫëȪĪͳªȪΦ۰ҪǪªϪêЫë内ΦͳªϪêЫë内残׺ݪުЫë内ݪͳڪݻ󪹪ѦݻȪͳ体أ径ު処ڪꪷƪު
תЫëȪĪͳªªȪĪ۰ǪͳªϫЫë内ݪ清ϫЫë߾ݻꫪーーիー󪷪ުЫë内ݪͳڪݻ󪹪ѦݻȪͳڪأ径֪߫単Ȫ˪広囲体ͳ体圧˪ުꪬ檸䪹処ڪꪷƪު
ѡ転(・脱・浄ѡ転(掻ժʪɪܪު
 
   


()Ͼ̺ | : ()06116 25 68, 1 103ȣ ()  | : ()07021 ۱ μȯ255 6, 101 (絿)
ڹȣ: 107-87-13393  ǥ ̿| Tel. 02-2678-0667   Fax : 02-2678-0668   dailibc@dailibc.com  www.dailibc.com
COPYRIGHT DAILIBC ALL RIGHTS RESERVED.