CONTACT US | SITEMAP | Q&A
ǰ(PRODUCTS)


   
  [Centrifuge] ιɺи
  ۾ : IBC     ¥ : 09-03-11 23:43     ȸ : 8649    
                    ιɺи

ΦѦ(脱Ѧ

 

学Ѧ繊뫡鉱
学Ѧ繊뫡鉱ʪߧͣ広̪ܪ
帪ƪѦǪ
ͳڪ体߾ݻ˪󪹪뫿תǡ処ڪ状請
ΦުҪǪު
ݻSUS304ƫ쫹Ǫ,条˪SUS316ƫ쫹˪
変ʦǫ髤˫ʥƫիーƫʥ㿪ȪǪު
G߾鉄ǪȪު
様ー߫Ѧϰ様ªު
ー۰Ҫªު
 
תϪêЫëȪĪͳªȪΦ۰ҪǪªϪêЫë内ΦͳªϪêЫë内残׺ݪުЫë内ݪͳڪ߾ݻ󪹪Ѧ߾ݻȪͳ体أ径ު処ڪꪷƪު
 
תЫëȪĪͳªªȪĪ۰ǪͳªϫЫë内ݪ清ϫЫë߾ݻꫪーーիー󪷪ުЫë内ݪͳڪ߾ݻ󪹪Ѧ߾ݻȪͳڪأ径֪߫単Ȫ˪広囲体ͳ体圧˪ުꪬ檸䪹処ڪꪷƪު
 
 
   


()Ͼ̺ | : ()06116 25 68, 1 103ȣ ()  | : ()07021 ۱ μȯ255 6, 101 (絿)
ڹȣ: 107-87-13393  ǥ ̿| Tel. 02-2678-0667   Fax : 02-2678-0668   dailibc@dailibc.com  www.dailibc.com
COPYRIGHT DAILIBC ALL RIGHTS RESERVED.